Annual Report of the Information Commissioner 2016

An Coimisinéir Faisnéise - Réamhrá

Photo of Information Commissioner

Leis seo, cuirim an cúigiú Tuarascáil Bhliantúil uaim mar Choimisinéir Faisnéise faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun alt 47(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Is í seo an fichiú Tuarascáil Bhliantúil ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig in 1998.

signature

Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
Bealtaine 2018

Photo of Director General

Jacqui McCrum
Ard-Stiúrthóir

back to top