Oifig an Choimisinéara Fáisnéise - Tuarascáil Bhliantúil 2015

An Coimisinéir Faisnéise - Brollach

An Coimisinéir Faisnéise

Leis seo, cuirim an tríú Tuarascáil Bhliantúil uaim mar Choimisinéir Faisnéise faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun alt 47(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Is í seo an t-ochtú Tuarascáil Bhliantúil déag ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig i 1998.

signature

Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
Bealtaine 2016


Ard-Stiúrthóir

Jacqui McCrum
Ard-Stiúrthóir

back to top