Brollach

Photo of Information Commissioner

Leis seo cuirim isteach mo dheichiú Tuarascáil Bhliantúil mar Choimisinéir Faisnéise (an cúigiú Tuarascáil Bhliantúil déag den Choimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998) don Dáil agus don Seanad de bhun alt 40(1)(c) de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

signature

Emily O'Reilly
An Coimisinéir Faisnéise
Bealtaine 2013

Photo of Director General

Bernadette McNally
Ard-Stiúrthóir