Scéim Teanga

D’ullmhaigh Oifig an Ombudsman i gcomhpháirt le hOifig an Choimisinéara Faisnéise an Scéim seo faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Cuireadh cóip den scéim seo ar aghaidh chuig an gCoimisinéir Teanga.