Tá Oifig an Choimisinéara Faisnéise ar oscailt idir 9.15a.m. agus 5.00p.m. an Luan go dtí an Aoine.

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.
Teileafón: +353-1-639 5689
Ríomhphost: info@oic.ie
Twitter: @OICIreland

Ceisteanna

Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol do theachtaireacht chugainn.